2016-10-14(Aktualności)

W ramach Festiwalu „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie” (25-30.10) odbędą się trzy inspirujące spotkania z aktywistkami i aktywistami zajmującymi się głównymi tematami festiwalu:

"Białoruś – obywatelski opór, prawa człowieka a polityka państwa", 

"Granice wpływu. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet"

oraz "Uczestnictwo – postawy obserwatorów, dziennikarzy i służb policyjnych wobec katastrofy kryzysu migracyjnego".

Opis wydarzeń oraz listę gości sprawdź poniżej.
Białoruś – obywatelski opór, prawa człowieka a polityka państwa
27.10, godz. 17:00 sala kinowa, CK Zamek

Organizacje miedzynarodowe donoszą wciąż o pogarszającej się sytuacji w sferze ochrony praw człowieka w Białorusi a inne źródła nazywają ją “ostatnią dyktaturą w Europie”. Jednakże to kraj w którym mieszka ponad 9 milionów ludzi, którzy nie decydując się na emigrację muszą dostosować się do istniejących warunków społeczno-politycznych. Jednakże czy dostosowanie się oznacza rezygnację z działalności artystycznej czy społecznej, własnego rozwoju i wyrażania sprzeciwu wobec władzy? Jakie formy oporu są możliwe w kraju uniemożliwiającym swobodne zrzeszanie się obywateli i obywatelek a także zakazującym zgromadzeń publicznych?

Rozmowa na temat różnych strategii oporu w sferze kultury i aktywności społecznej w Białorusi odbędzie na podstawie filmu “Made in BY” w reż. Luigi Milardi.

W dyskusji udział wezmą:

dr Aliaksandr Laneuski – historyk, anarchista i aktywista społeczny. Pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się Białorusią naukowo i publicystycznie, jego teksty pojawiają się m.in. na łamach pism “Inny świat” i “A-tak”. Pochodzi z Białorusi.

Olga Łaniewska – feministka i aktywistka prawnoczłowiecza działająca w Polsce i Białorusi. Współorganizatorka Krakowskiej Manify i obozów feministycznych w Białorusi, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet Wen-Do. Tłumaczka z języka rosyjskiego. Obecnie mieszka w Mińsku.

Vital Voranau – białoruski pisarz, wydawca i tłumacz. Współzałożyciel i przewodniczący Białoruskiego Kulturalno-Naukowego Centrum w Poznaniu i wydawnictwa Bieły Krumkacz.

Prowadzenie:
Eliza Kania - doktorantka w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej. Specjalizuje się w badaniu procesu prekaryzacji pracy oraz analizie mechanizmów funkcjonowania nowych ruchów społecznych. Zainteresowania badawcze obejmują także społeczne i historyczne uwarunkowania kapitalizmu i płci społecznej. Współzałożycielka czasopisma R/evolutions: Global Trends and Regioanl Issues. Współzałożycielka Koła Naukowego Studiów Genderowych oraz projektu “Kierunek Wschód”. Członkini Wydziałowej Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową: “Dialogi Pamięci”.


"Granice wpływu. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet"
29.10, godz. 17:00, sala kinowa, CK Zamek

Przemoc wobec kobiet nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero w drugiej połowie XX wieku za sprawą ruchu kobiecego zaczęto postrzegać go w kategorii problemu społecznego. Czy pół wieku później postulaty feministek straciły na aktualności a społeczne przyzwolenie na przemoc wobec kobiet przestało istnieć? Czym jest “kultura gwałtu” i jakie są korzenie społeczne i kulturowe dla przemocy seksualnej?

Na te i podobne pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie spotkania po projekcji filmów “Twarz Ukrainy – casting na Oksanę Baiul” w reż. Kitty Green oraz “Bez wyjścia. Rehtaeh Parsons” w reż. Rama Rau.

W dyskusji udział wezmą:

Agnieszka Biela – psycholożka, trenerka warsztatu psychologicznego, trenerka WenDo. Założycielka Skrzydlatej Żyrafy i jedna z liderek polskiej sekcji międzynarodowego ruchu na rzecz przeciwdziałania molestowaniu w przestrzeni publicznej Hollaback! Polska. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kajetan Hajkowicz/Tomasz Wrzesiński - członek Stowarzyszenia Nastawnia, grafik, działacz społeczny, autor słuchowiska radiowego Bagaż podręczny wspierającego społeczność LGBTQ oraz projektu Moc w przemoc badającego społeczno-kulturowe przyczyny przemocy seksualnej wobec kobiet. Aktualnie realizuje projekt społeczno-teatralny RE_WOLTA, którego głównym tematem jest poszukiwanie takiej formy języka i wyrazu, która pozwoli uniknąć stereotypów zarówno społeczno-kulturowych jak i językowych w narracji o przemocy seksualnej wobec kobiet.

Prowadzenie:
Sylwia Wodzińska – doktorantka socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ukończyła kulturoznawstwo i filologię angielską. Prowadzi projekty badawcze w Polsce i za granicą na temat ruchów społecznych, niestandardowych stylów życia, wykluczeń społecznych i przymusowej migracji. Członkini feministycznej inicjatywy dla nastolatek Mamy Głos, feministka i aktywistka społeczna.


"Uczestnictwo – postawy obserwatorów, dziennikarzy i służb policyjnych wobec katastrofy kryzysu migracyjnego"
30.10, godz. 17:00, sala kinowa, CK Zamek

Według danych UNHCR w 2015 roku do Europy dotarło ponad milion migrantów i uchodźców, wywołując kryzys z którym próbują sobie poradzić kraje europejskie. W rozwiązywanie problemu z przesiedlaniem ludzi zaangażowanych jest wiele instytucji , organizacji pozarządowych, wszelkiego rodzaju służb pomocniczych. Porozmawiamy o uczestnikach wydarzeń z pierwszej linii pomocy – służbach policyjnych, dziennikarzach, wolontariuszach oraz zwykłych obywatelach będących świadkami.

Przyczynkiem do rozmowy będą projekcje dwóch dokumentów „Katastrofa na morzu” (reż. Morgan Knibbe) oraz „Pokażcie to wszystko światu” (reż. Andrea Deaglio).

W dyskusji udział wezmą:

Katarzyna Czarnota - aktywistka społeczno-polityczna, doktorantka w Instytucie Socjologii. Współorganizatorka oddolnej pomocy dla uchodźców.

Paweł Cywiński - orientalista, kulturoznawca i geograf. Redaktor działu „Poza Europą” w Magazynie Kontakt, współpracownik Polskiego Radia RDC, współtwórca projektu post-turysta.pl i uchodzcy.info.

Olesya Malyugina - politolożka, tłumaczka, działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek w Polsce. Pracownica Fundacji Inna Przestrzeń. Głównym obszarem działań obecnie jest zwalczanie przemocy wobec migrantek i uchodźczyń.

Prowadzenie:
Maria Czarnecka - prezeska Stowarzyszenia Antropologów Kultury „Etnosfera”, inicjatorka poznańskiej Platformy Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej „Etno-integracje”, której głównym celem jest działanie na rzecz integracji migrantów przebywających w Poznaniu; redaktorka portalu Info-migrator.


Więcej informacji na: facebook.com/WatchDocsPoznan

konsola