2016-08-29(Aktualności)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach projektu „Pomoc uchodźczyniom po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć”. Przedsięwzięcie to stanowiło odpowiedź na potrzebę szczególnego traktowania kobiet i dziewcząt uchodźczyń. Jego celem było stworzenie dla nich w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć – seksualnej, fizycznej i psychologicznej, na każdym etapie uchodźstwa.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Funduszy EOG, uzyskanego w ramach programu Obywatele Dla Demokracji. Rolę lidera w projekcie pełniła Fundacja Wolna Syria, przy wsparciu partnerów merytorycznych: Fundacji Autonomia, Fundacji Feminoteka, Fundacji Inna Przestrzeń, Stowarzyszenia dla Ziemi, Stowarzyszenia Kobiet Konsola oraz Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.

Publikacje dostępne są na stronieissuu.com/stowarzyszeniekobietkonsola  

konsola