2016-06-03(Aktualności)

„Wśród pielęgniarek wzrost płac jest niedostrzegalny. Wynagrodzenie musi być adekwatne.” - oto słowa ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła, wypowiedziane jeszcze przed wyborami w 2015 r. Niestety te słowa nie zmieniły sytuacji tysięcy kobiet pracujących w zawodach pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położne z warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka strajkują więc już od kilkunastu dni.

Pracę opiekuńczą w Polsce najczęściej wykonują kobiety. Pielęgniarstwo i położnictwo to niemal całkowicie sfeminizowane zawody. Po studiach pielęgniarskich trudno w Polsce o dobrze płatną pracę w godnych warunkach. Poza niskim wynagrodzeniem, przepracowaniem wynikającym z braku personelu w polskich szpitalach, pielęgniarki i położne najczęściej nie są traktowane z poważaniem. Czym innym bowiem jest systemowe niedocenianie pracy tej grupy zawodowej?
Skutki niskich płac odbijają się nie tylko na pracującym personelu medycznym, ale także na bezpieczeństwie pacjentów i pacjentek. Pielęgniarek na oddziałach jest często zbyt mało, a liczba przydzielonych obowiązków przerasta ich możliwości. Obowiązki te więc niejednokrotnie spadają na salowe i rodziny pacjentów. Sytuacja ta nie dotyczy tylko stołecznego Centrum Zdrowia Dziecka, ale także innych podobnych placówek.


Przyczynę pogardliwego traktowania roszczeń pielęgniarek i położnych, a także ciągłe niskie wynagrodzenia za wykonywaną pracę, mimo iż zawody te wymagają dużego zaangażowania, wiedzy oraz praktycznych umiejętności, upatrujemy w powszechnym niedocenianiu kobiet i wykonywanej przez nich pracy. W związku z tym solidaryzujemy się z protestującymi kobietami. Nie zgadzamy się na ignorowanie problemu niskich płac i złych warunków pracy osób, które dbają o nas oraz nasze dzieci, gdy nasze życie i zdrowie jest zagrożone. Praca opiekuńcza jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, wynagradzajmy ją godnie!

Mamy nadzieję, że postulaty pielęgniarek i położnych zostaną spełnione, a ich kompetencje tak chwalone i szanowane za granicą przestaną być lekceważone.

Drogie pielęgniarki i położne! Uważamy, że Wasz strajk jest koniecznością, by wywalczyć godne wynagrodzenie oraz warunki pracy. Wiemy, że to nie była dla Was łatwa decyzja, tym bardziej wspieramy Was i jesteśmy z Wami całym sercem. Mamy nadzieję, że ten strajk nie będzie musiał trwać dłużej i że szybko osiągnięcie swoje cele.


Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Konsola
konsola