Regał Feministyczny: "Pani Stefa" Magdaleny Kicińskiej

2015-09-16 (Aktualności)

Zapraszamy na kolejny Regał Feministyczny, którego tematem będzie książka Magdaleny Kicińskiej "Pani Stefa".

O ważnej i wartej jasnego określenia roli tej kobiety, nazywanej zwykle „pomocnicą Doktora Korczaka” porozmawiamy w szerszym kontekście, jako o zapomnianej herstorii/historii z autorką reportażu „Pani Stefa”, Magdaleną Kicińską.

Spotkanie poprowadzą Agata Majewska i Aleksandra Sołtysiak-Łuczak.
Czas: 7 października, 18:30.
Miejsce: Skład Kulturalny, ul. Szamarzewskiego 4, Poznań.

Link do wydarzenia na Facebooku: www.facebook.com/events/ 

konsola


Kalendarz Konsoli - Emilia Sczaniecka

2015-09-09 (Aktualności)

Wrzesień to miesiąc Emilii Szczanieckiej (1804 -1896). 
Działaczka społeczna i narodowościowa, emancypantka. Otrzymała staranne wykształcenie, uczyła się na prywatnych pensjach w Poznaniu i w Dreźnie, sporo podróżowała. Po wybuchu powstania listopadowego organizowała w Warszawie pomoc medyczną dla żołnierzy polskiej armii, za co została skazana przez rząd pruski na więzienie i kary finansowe a następnie ułaskawiona przez króla. Była filantropką, animatorką działań narodowościowych i feministycznych w zaborze pruskim, założycielka pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy Naukowej dla ubogich dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. W czasie Powstania Wielkopolskiego udzielała schronienia potrzebującym w Śremie, Miłosławiu i Wrześni. Założyła ochronkę dla dzieci w Pakosławiu, Michorzewie oraz Michorzewku. Była zaangażowana w pracę Towarzystwa Pomocy Naukowej. Jest patronką wielu szkół oraz innych placówek oświatowych w Wielkopolsce.

Kartka z kalendarza na wrzesień z Emilią Sczaniecką do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola 

konsolaSpoty promujące projekt "Gender i film"!

2015-08-25 (Aktualności)

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Kašpar pt."Gender i film" powstały 3 spoty zachęcające do wzięcia udziału w akcji i napisania własnego scenariusza filmowego.
Spoty możecie obejrzeć na naszym kanale na youtube'ie, a więcej informacji na temat projektu w języku polskim znajdziecie na stronie: natocfilm.cz 

Projekt obejmuje konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 25 lat, w którym chłopcy i dziewczęta będą mogli_ły wypowiedzieć się na temat ważnych problemów społecznych takich jak cyberprzemoc, seksizm w szkole, przemoc domowa oraz inne zjawiska związane z płcią kulturową. Odbędą się warsztaty interaktywne, a także indywidualne konsultacje dla uczestników/uczestniczek, aby mogli_ły twórczo rozwinąć swój punkt widzenia. Z powstałych scenariuszy międzynarodowe jury wyłoni trzy najlepsze prace i na ich podstawie profesjonalna ekipa filmowa nakręci filmy we współpracy z autorami/autorkami scenariuszy.


konsola


Kalendarz Konsoli - Antonina Leśniewska

2015-08-01 (Aktualności)

Sierpień to miesiąc Antoniny Leśniewskiej (1866-1937). Była jedną z pierwszych na świecie kobiet z dyplomem magistra farmacji - uzyskała go w 1900 roku na Akademii Wojenno-Medycznej w Sankt Petersburgu. Rok pózniej utworzyła w tym mieście " Pierwszą Żeńską Aptekę", w której jako pierwsza na świecie zatrudniała wyłącznie kobiety. Wprowadziła w niej siedmiogodzinny dzień pracy i podwójna zmianę. W 1903 roku uruchomiła przy swojej aptece Farmaceutyczną Szkołę dla Kobiet o dwuletnim programie nauczania. Leśniewska była ponadto inicjatorka powstania Stowarzyszenia Farmaceutek w Petersburgu oraz Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Do Warszawy wróciła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1921 roku założyła ochronkę dziecięcą w Starej Miłosnej pod Warszawą, natomiast w 1934 otworzyła aptekę przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Antonina Leśniewska walczyła o prawo kobiet do wykonywania zawodu farmaceutki oraz o prawo do godnej pracy w aptece.

Kartka z kalendarza na sierpień z Antoniną Leśniewską do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola


konsolaKalendarz Konsoli - Narcyza Żmichowska

2015-07-01 (Aktualności)

Lipiec to miesiąc Narcyzy Żmichowskiej (1819-1876). 
Powieściopisarka, poetka, pedagożka, jedna z prekursorek kobiecego ruchu emancypacyjnego w Polsce. W 1833 roku ukończyła tzw. Instytut Guwernantek w Warszawie i została nauczycielką i wychowawczynią dzieci K. i A. Zamoyskich, z którymi wyjechała na krótko do Francji. Później przebywała w Wielkopolsce. Współpracowała z publicystami o poglądach demokratycznych i lewicowych skupionych wokół Przeglądu Naukowego. Była inicjatorką i organizatorką ruchu kobiet zwanych Entuzjastkami.
Uczestniczyła w organizacji spiskowej związanej z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. Po wykryciu spisku w roku 1849 trafiła do więzienia. Po powrocie do Warszawy zajęła się pracą pedagogiczną oraz pisarstwem. Najwybitniejszym utworem Żmichowskiej jest powieść „Poganka”, w której ukazała najważniejsze problemy swojej epoki.

Kartka z kalendarza na lipiec z Narcyzą Żmichowską do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola 

konsola


„Ekspertki w mediach” / Społeczny Klub Filmowy CB

2015-07-01 (Aktualności)

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 9 lipca o 17:30 w Centrum Bukowska w ramach projektu „Ekspertki.org” (www.ekspertki.org), na którym będziemy dyskutować o potrzebie obecności kobiet w debacie publicznej. W debacie udział wezmą przedstawicielki i przedstawiciele mediów, Krytyki Politycznej, Instytutu Spraw Publicznych i Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA.
Rozmowa zostanie poprzedzona projekcją filmu dokumentalnego Miss Repersentationhttps://vimeo.com/42433365, który premierę miał w 2011 roku i dotyczy udziału kobiet w debacie publicznej w USA.
Przyczynkiem do dyskusji poza filmem będzie także prezentacja wyników badań poznańskich mediów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w 2014 roku metodą opracowaną przez Fundację Feminoteka i Gazetę Wyborczą.

konsolaKalendarz Konsoli - Maria Konopnicka

2015-06-03 (Aktualności)

Czerwiec to miesiąc Marii Konopnickiej (1842­-1910). Poetka, prozaiczka, krytyczka literacka, autorka książek dla dzieci, emancypantka. Uczyła się krótko na pensji sióstr Sakramentek, przez całe życie dokształcała się we własnym zakresie. W 1877 roku opuściła męża i przeniosła się z szóstką dzieci do Warszawy. Odniosła liczne sukcesy literackie, brała aktywny udział w życiu artystycznym i społecznym, redagowała pismo dla kobiet "Świt". Podróżowała po Europie z Maria Dulębianką, która była jej wieloletnią partnerką życiową. Bardzo wrażliwa na krzywdę społeczną, Konopnicka aktywnie pomagała najuboższym i wykluczonym. Angażowała się m.in. w protest przeciwko akcji germanizacyjnej w zaborze pruskim (słynna "Rota"). W latach 1905­1907 oragnizowała po upadku rewolucji pomoc dla uwięzionych i ich rodzin. W roku 2014 ukazała się biografia Konopnickiej autorstwa Iwony Kienzler p.t. "Rozwydrzona bezbożnica", która przedstawia naszą "wieszczkę narodową" w nowy, pełniejszy sposób.

Kartka z kalendarza na czerwiec z Marią Konopnicką do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com


konsola


"Gender i film" - projekt z czeską organizacją Kaspar

2015-06-02 (Aktualności)

Miło nam poinformować, że zostałyśmy partnerką merytoryczną w projekcie "Gender i film" prowadzonym przez czeskie Stowarzyszenie Centrum Kaspar z Liberec.

Jak pisze stowarzyszenie: „Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów i młodzieży na problem dyskryminacji ze względu na płeć, przełamanie stereotypów płciowych i uprzedzeń poprzez odniesienie się do osobistych doświadczeń uczestników/uczestniczek projektu oraz ich wrażliwości genderowej.


konsolaPo lekturze raportu "Spoza centrum widać więcej" - tekst Macieja Dudy

2015-05-25 (Aktualności)

O lekturze raportu "Spoza centrum widać więcej" (Justyna Struzik, Ewa Furgał, Natalia Sarata) chce się pisać nie tyle specjalistycznie, ile osobiście. Oczywiście można pisać o samych badaniach, które wieńczy raport. Ich celem było wypracowanie rozwiązań przełamujących dyskryminację nieheteroseksualnych kobiet żyjących na wsi i w małych miastach. Można też pisać o metodologii, o kolejnych wnioskach płynących z badań, zacytować opis dobrych praktyk albo przywołać scenariusze wywiadów grupowych przeprowadzonych w projekcie – wszystko to składa się treść raportu. Dla mnie jednak najważniejsze pozostaje to, co w ramach prowadzonych badań przydarzyło się samym badaczkom. Ich autorefleksja, wydaje się tu równie ważna jak wypracowane przez warsztatowiczki pomysły i rozwiązania dotyczące krzyżowej dyskryminacji nieheteroseksualnych kobiet z małych miast i wsi.

konsola


Spotkanie wokół raportu "Spoza centrum widać więcej"!

2015-05-18 (Aktualności)

Rozmowa na temat raportu "Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania" już 26 maja o 18:30 w Centrum Amarant​ w Poznaniu. 

O działaniach działaczek miejskich z nieheteroseksualnymi kobietami żyjącymi poza wielkimi miastami – na wsiach i w małych miastach, o współodpowiedzialności i sojusznictwie Aleksandra Dudra porozmawia z Ewą Furgał i Natalią Saratą – współautorkami raportu Spoza centrum widać więcej, członkiniami zespołów badawczych projektów "Niewidoczne (dla) społeczności"(2011-2012) i "Spoza centrum widać więcej" (2014-2015), działaczkami Fundacji Przestrzeń Kobiet.

Link do wydarzenia na Facebooku: www.facebook.com/events

konsola
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30